Norunn Illevold Giske er Emblas faste dirigent, noe hun har vært siden starten i 1994.

Norunn har i en årrekke vært en av de mest sentrale personlighetene i Trondheims musikk- og kulturliv, og en viktig drivkraft for kormiljøet. Hun har tidligere dirigert Trondheim kammerkor, og var Ludvig Nilsens høyre hånd i Nidaros Domkor i ti år. Siden 1966 har hun innstudert utallige operaer og større korverk på oppdrag fra Trondheim Symfoniorkester. Giske er en nestor i norsk kormiljø og nyter stor respekt i inn- og utland, blant annet som dommer i nasjonale og internasjonale korkonkurranser, og som seminarholder og inspirator for kor og dirigenter over hele Norge.

Norunn har gjennom 40 års sammenhengende undervisningsvirksomhet satt sitt preg på en hel generasjon av norske sangere og korister, og hun har skapt en skole som først og fremst kjennetegnes av et rendyrket og særegent klangbilde. Gjennom et bevisst arbeid med å lokke fram overtonen i stemmen, skaper hun et klangbilde der enkeltstemmers kvaliteter smelter sammen til en helhet som er unik for hver enkelt stemmegruppe, og skaper en egenart for koret. Metoden har hun utarbeidet selv, gjennom mange års erfaring. Hun vekker oppsikt også utenfor landets grenser nettopp grunnet den klangen hun greier å skape i korene sine.

Norunn er en energibunt av de sjeldne. Selv om hun nå har sluttet seg til pensjonistenes rekker reiser hun fremdeles mye rundt i landet for å ha seminarer med forskjellige kor. Hun brukes også hyppig som dommer i korkonkurranser, både i inn- og utland.

Priser og utmerkelser

2011 – Æresmedlem i Ringve Museums Venner
2011 – Æresmedlem i Trondheim Kammermusikalske Selskap
2010 – Æresmedlem i Norges Korforbund
2006 – Korprisen fra Norges Korforbund
2006 – Alle-kan-synge-prisen
2005 – Kongens fortjenstmedalje i gull
2001 – DrivHuset Olavshallen AS' kulturpris
2000 – Trondheim kommunes kulturpris
1997 – Adresseavisens hedersrose
1995 – FONOKOs æresmedlem